מהו היתר בנייה?

היתר בניה הוא אישור הניתן מועדת תכנון ובניה המאשר ביצוע עבודות בניה, הריסה או שינוי במקרקעין. ההיתר כולל מסמך עיקרי שבו יש תיאור מילולי של הבקשה ואליו נלווה נספח תשריט בצורת נייר ארוכה המקופלת למקטעים אחידים המכונה “גרמושקה” מכיוון שצורת הקיפול שלו דומה לאקורדיון. שני המסמכים הללו נחתמים בחותמת מקורית של הועדה לתכנון ובניה ונרשם עליהם מספר בקשה שילווה את המבקש בכל התהליך.

מסמכים נדרשים לקבלת היתר בנייה

מסמך הראשון כולל את פרטי הבקשה: שם האדריכל, שם המהנדס, שמות בעלי הנכס, תכניות בניין עיר החלות על הנכס המועמד להיתר ומידע על הקלות אושרו במסגרת ההיתר. במסמך השני מפורטת טבלת שטחי המבנה המדובר בחלוקה לקומות ולשימושים שונים וכמו כן ישנה חלוקה לשטחים קיימים ולשטחים שבנייתם עתידה להיות מותרת עם קבלת בקשת ההיתר. במקטע הבא, מצויה מפה טופוגרפית של כל האזור ושרטוט של התוספת וכן פרטים נוספים חשובים לגבי אזור הבניה המדובר.

על פי חוק התכנון והבניה קיימת חובה לבקשת היתר בניה במקרים הבאים:
• בניית בניין חדש או הריסת בניין.
• תוספת חיצונית לבניין כמו פרגולה, חנייה מקורה, סככה ועוד.
• שימושים שאינם מוגדרים בהיתר הקיים .
• סלילה של דרך חדשה או סגירה של דרך קיימת.
• הצבת מבנה זמני כמו מכולה, קראוון למטרה כלשהי, מבנים ניידים וכו’.
• כל מבנה שמוגדר בחוק כמבנה גם אם בדרך כלל לא מחשיבים אותו כמבנה כמו שובך יונים, עמודי חשמל ותמרורים.
• שינויים פנימיים שפוגעים במבנה של הבניין או בצנרת המשותפת.

תהליך קבלת היתר בניה

תהליך בקשת היתר בניה הינו תהליך ארוך ומורכב שעלול לקחת למעלה משנה. במקרים מסוימים ניתן להגיש בקשה המכונה “בקשה מצומצמת” . הליך זה אינו כולל חלק מהפרטים של בקשת היתר רגילה כמו מעורבות של אדריכל או מהנדס. עם זאת , בקשה מצומצמת חייבת להכיל אישור של הדיירים בבניין. בשונה מבקשת היתר רגילה. הליך זה מתאים לעבודות בהיקף קטן שאינן בעלות השפעה על היציבות של המבנה כמו התקנת פרגולות, בניית מחסן, התקנת מתקן לאנטנות ועוד. משך הזמן עד לקבלת היתר בניה תלוי ברשות המקומית ובוועדה לתכנון ולבניה.